Achtergrond

De zeespiegel stijgt en door klimaatverandering en wereldwijde opwarming versnelt deze stijging de laatste decennia. Onzeker is hoe de versnelde stijging in de toekomst gaat verlopen. Op termijn kan zeespiegelstijging grote gevolgen hebben voor de leefbaarheid en bewoonbaarheid van ons land.

In het Kennisprogramma Zeespiegelstijging onderzoeken overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties de mogelijke gevolgen van de zeespiegelstijging voor ons land. Het programma levert kennis op waarmee we op tijd keuzes kunnen maken voor de bescherming en inrichting van Nederland. 

Het eindresultaat komt in 2026. In 2023 is de Tussenbalans opgeleverd. Deze website vat de resultaten van de Tussenbalans samen.