Copyright

Op de inhoud van deze website is de Creative Commons zero verklaring (CC0) van toepassing. Dit houdt in dat hergebruik van de inhoud van deze site is toegestaan, tenzij bij een bepaald onderdeel staat aangegeven dat een auteursrechtelijke uitzondering van toepassing is. De CC0-verklaring geldt niet voor beeld.

Uitzondering voor beeld

Op foto’s, video’s, infographics en alle andere vormen van beeld is de CC0-verklaring niet van toepassing. Het is dus niet toegestaan om beeld te hergebruiken of over te dragen, tenzij bij het beeld expliciet is aangegeven dat dat wél is toegestaan. Bij hergebruik van beeld is het overnemen van de naam van de maker, indien vermeld, verplicht. Na verleende toestemming is de correcte wijze van bronvermelding: © Deltaprogramma | Karin Schwandt en Leon de Korte 

Hergebruik inhoud

Bij hergebruik van teksten van deze website gebruikt u de naamsvermelding ‘Bron: Kennisprogramma Zeespiegelstijging’. Bij het citeren van de inhoud mag niet de indruk worden gewekt dat de Rijksoverheid zonder meer de strekking van het afgeleide werk onderschrijft.

Auteursrechten

De redactie van deze website heeft in alle zorgvuldigheid rekening gehouden met de auteursrechten op de gepubliceerde beelden. Is dat naar uw mening bij een beeld niet of niet correct gebeurd? Neem dan contact op via PostbusZeespiegelstijging@minienw.nl.