Meer lezen

Meer informatie over het Kennisprogramma Zeespiegelstijging is hier te vinden. Hier zijn ook de rapporten te downloaden die het Kennisprogramma tot en met 2023 heeft opgeleverd en die de basis vormen voor de Tussenbalans.